Αρχεία Μαθήματος

Files:
Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_1-Προετοιμασία_&_Ανάλυση_Χρονοσειράς
Date 2018-03-01 Filesize 1.28 MB Download 1087

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_1-Εισαγωγικά_Στοιχεία_και_Ποιοτικά_Χαρακτηριστικά_Χρονοσειρών
Date 2018-03-01 Filesize 1.45 MB Download 1033

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_1η Διάλεξη [Ενημερωτικό Μαθήματος]
Date 2019-02-22 Filesize 922.16 KB Download 281

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_2-Αποσύνθεση_Χρονοσειράς
Date 2018-03-01 Filesize 1.42 MB Download 1006

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_2-Παράδειγμα_Αποσύνθεσης
Date 2018-03-02 Filesize 1.32 MB Download 985

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_4-Special Events and Action
Date 2018-03-05 Filesize 2 MB Download 992

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_4-Εισαγωγή_στις_Μεθόδους_Προβλέψεων
Date 2018-03-22 Filesize 1.45 MB Download 987

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_5-Simple_Exponential_Smoothing
Date 2018-03-14 Filesize 1.75 MB Download 1040

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_6-Holt_&_Damped_Exponential_Smoothing
Date 2018-03-14 Filesize 1.73 MB Download 951

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_7-Διακοπτόμενη_Ζήτηση
Date 2018-03-29 Filesize 1.29 MB Download 848

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_7-Απλή_&_Πολλαπλή_Γραμμική_Παλινδρόμηση
Date 2018-04-20 Filesize 1.67 MB Download 801

Τεχνικές Προβλέψεων 2019_Διάλεξη_9 [Μέθοδος Theta - Διαγωνισμοί Προβλέψεων]
Date 2019-04-18 Filesize 939.59 KB Download 201

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_10-Παρακολούθηση
Date 2018-05-10 Filesize 687.44 KB Download 728

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_10-Μακροπρόθεσμη_Πρόβλεψη
Date 2018-05-10 Filesize 598.11 KB Download 652

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_10-Κριτική_Πρόβλεψη
Date 2018-05-10 Filesize 717.31 KB Download 616

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_10_Επιλογή_Μεθόδου_-_Συνδυασμός_Μεθόδων
Date 2018-05-10 Filesize 2.07 MB Download 731