Αρχεία Μαθήματος

Files:
Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_1-Προετοιμασία_&_Ανάλυση_Χρονοσειράς
Date 2018-03-01 Filesize 1.28 MB Download 603

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_1-Εισαγωγικά_Στοιχεία_και_Ποιοτικά_Χαρακτηριστικά_Χρονοσειρών
Date 2018-03-01 Filesize 1.45 MB Download 587

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_1η Διάλεξη [Ενημερωτικό Μαθήματος]
Date 2019-02-22 Filesize 922.16 KB Download 51

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_2-Αποσύνθεση_Χρονοσειράς
Date 2018-03-01 Filesize 1.42 MB Download 575

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_2-Παράδειγμα_Αποσύνθεσης
Date 2018-03-02 Filesize 1.32 MB Download 570

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_4-Special Events and Action
Date 2018-03-05 Filesize 2 MB Download 550

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_4-Εισαγωγή_στις_Μεθόδους_Προβλέψεων
Date 2018-03-22 Filesize 1.45 MB Download 501

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_5-Simple_Exponential_Smoothing
Date 2018-03-14 Filesize 1.75 MB Download 583

Τεχνικές_Προβλέψεων_2019_Διάλεξη_6-Holt_&_Damped_Exponential_Smoothing
Date 2018-03-14 Filesize 1.73 MB Download 516