Συνέδρια

Semenoglou, A. A., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2023). Short-term load forecasting with global models: a comparative analysis of neural network architectures. 43rd International Symposium on Forecasting - ISF 2023, June 25-28 2023, Charlottesville, USA

Kaltsounis, A., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2023). Forecasting large sets of economic data using global models and time series descriptive information. 43rd International Symposium on Forecasting - ISF 2023, June 25-28 2023, Charlottesville, USA

Petropoulos, F., Spiliotis, E. (2023). Forecasting performance versus computational cost. 43rd International Symposium on Forecasting - ISF 2023, June 25-28 2023, Charlottesville, USA

Theodorou, E., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2023). Forecasting accuracy and inventory performance: Evidence on their relationship from the M5 competition data. 43rd International Symposium on Forecasting - ISF 2023, June 25-28 2023, Charlottesville, USA

Makridakis, S., Spiliotis, E., Petropoulos F., Swanson, N., Hollyman, R., Michailidis, M. (2022). The M6 competition in progress. 42nd International Symposium on Forecasting - ISF 2022, July 9-22 2022, Oxford, England

Semenoglou, A. A., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2022). D for diversification: Efficient ensembling of neural networks for time series forecasting. 42nd International Symposium on Forecasting - ISF 2022, July 9-22 2022, Oxford, England

Theodorou, E., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2022). A data-driven stock control optimization framework. 42nd International Symposium on Forecasting - ISF 2022, July 9-22 2022, Oxford, England

Kaltsounis, A., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2022). Reinforcement learning for portfolio optimization: An introduction with applications. 42nd International Symposium on Forecasting - ISF 2022, July 9-22 2022, Oxford, England

Panagiotelis, A., Petropoulos, F., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2022). Model combinations through revised base rates. 42nd International Symposium on Forecasting - ISF 2022, July 9-22 2022, Oxford, England

Skaloumpakas, P., Spiliotis, E., Stravodimos, G., Sarigiannis, D., Lekidis, A., Makarouni, I., Marinakis, V., Psarras, J. (2022). A multi-criteria approach for optimizing the placement of electric vehicle charging stations in Egnatia highway. 94th EURO Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding (EWG on MCDA), September 15-17 2022, Elounda, Agios Nikolaos, Crete, Greece

Doukas, H., Spiliotis, E., Jafari, M. A., Giarola, S., Nikas, A. (2021). An IAM-based framework for evaluating the environmental impact of low-cost technological solutions in the container shipping industry. 14th Integrated  Assessment Modeling Consortium (IAMC) Annual Meeting 2021, November 29 - December 3 2021, Virtual conference

Spiliotis, E., Semenoglou, A. A., Assimakopoulos V. (2021). "Size does matter: Time series augmentation for enhanced cross-learning". 41st International Symposium on Forecasting - ISF 2021, June 27-30 2021, Virtual conference

Semenoglou, A. A., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2021). "A picture is worth a thousand data points: An image-based time series forecasting approach". 41st International Symposium on Forecasting - ISF 2021, June 27-30 2021, Virtual conference

Theodorou, E., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. (2021). "Evaluating the impact of business practices on inventory performance". 41st International Symposium on Forecasting - ISF 2021, June 27-30 2021, Virtual conference

Anastasatos, G., Karakolis, V., Spiliotis, E., Doukas, H. (2021) "AI models, Visual Analytics and Querying for Big Data in the Energy Sector". 31st European Conference on Operational Research EURO - INFORMS, July 11-14 2021, Athens, Greece

Theodorou, E., Spiliotis, E. & Assimakopoulos V. (2020). "Footfall forecasting as a workforce optimization tool". 40th International Symposium on Forecasting - ISF 2020, October 25-November 5 2020, Virtual conference 

Makridakis, S., Spiliotis, E. & Assimakopoulos V. (2020). "The M5 Competition in Progress". 40th International Symposium on Forecasting - ISF 2020, October 25-November 5 2020, Virtual conference

Semenoglou, A. A., Spiliotis, E. & Assimakopoulos V., (2020). "Machine learning in time series forecasting: Present and future". 40th International Symposium on Forecasting - ISF 2020, October 25-November 5 2020, Virtual conference

Spiliotis, E., Athiniotis, N. & Assimakopoulos V. (2019). "From models to data: Forecasting through similarity". 39th International Symposium on Forecasting - ISF 2019, June 16-19 2019, Thessaloniki, Greece

Semenoglou, A. A., Spiliotis, E. & Assimakopoulos V. (2019). "From models to pictures: Forecasting through image similarity". 39th International Symposium on Forecasting - ISF 2019, June 16-19 2019, Thessaloniki, Greece

Athiniotis, N., Spiliotis, E. & Assimakopoulos V. (2019). "Pharmaceutical forecasting with low-volume data: A case-study in Greece". 39th International Symposium on Forecasting - ISF 2019, June 16-19 2019, Thessaloniki, Greece

Makridakis, S., Spiliotis, E., Assimakopoulos V. & Semenoglou, A. A. (2019). "Deep Learning (DL) for time series forecasting: an evaluation and a comparison with other ML/NN algorithms". 39th International Symposium on Forecasting - ISF 2019, June 16-19 2019, Thessaloniki, Greece

Theodorou, E., Spiliotis, E. & Assimakopoulos V. (2019). "Supply Chain Management: Bridging the gap between business and academia". 39th International Symposium on Forecasting - ISF 2019, June 16-19 2019, Thessaloniki, Greece

Semenoglou, A. A., Spiliotis, E. & Assimakopoulos V. (2018). "Batch forecasting utilizing ANNs: best practices and ways forward". 38th International Symposium on Forecasting - ISF 2018, June 17-20 2018, Boulder Colorado, USA

Spiliotis, E., Makridakis, S. & Assimakopoulos V. (2018). "The M4 Competition in Progress". 38th International Symposium on Forecasting - ISF 2018, June 17-20 2018, Boulder Colorado, USA

Legaki, N.Z., Nikolopoulos, K., Petropoulos, F., Tashman, L., Thomakos, D. & Assimakopoulos, V. (2017). “Forecasting eSchool: from gamification to superforecasting”, 37th International Symposium on Forecasting - ISF 2017, June 25-28 2017, Cairns, Australia

Spiliotis, E., Patikos, A., Assimakopoulos V. & Kouloumos, A. (2017). "Data as a service: Providing new datasets to the forecasting community for time series analysis". 37th International Symposium on Forecasting - ISF 2017, June 25–28 2017, Cairns, Australia

Skepetari, I., Spiliotis, E., Raptis, A. & Assimakopoulos, V. (2017). "Assisting judgmental adjustments in hierarchical forecasts through interactive forecasting support systems", 37th International Symposium on Forecasting - ISF 2017, June 25–28 2017, Cairns, Australia

Koutsouri, A., Skepetari, I., Anastasakis, K. & Lappas, S. (2017). "Regional Population Estimation Using Satellite Imagery", 37th International Symposium on Forecasting - ISF 2017, June 25 – 28 2017, Cairns, Australia

Legaki, N.Z., Nikolopoulos, K., Petropoulos, F, Thomakos, D., & Assimakopoulos V (2016). "Forecasting eSchool: from training to superforecasting", 36th International Symposium on Forecasting - ISF 2016, June 19-22 2016, Santander, Spain

Kontoe N., Petropoulos F. & Assimakopoulos V. (2016). "Guru: a judgmental forecasting platform", 36th International Symposium on Forecasting - ISF 2016, June 19-22 2016, Santander, Spain

Spiliotis, E., Assimakopoulos, V. & Nikolopoulos, K. (2016). "Thinner, lighter, faster... and the way forward for time series extrapolation methods". 19th International Symposium on Inventories, August 22-26 2016, Hilton Budapest Hotel, Budapest, Hungary

Spiliotis, E., Marinakis, V., Doukas, H. & Psarras, J. (2016). "Integrating a Decision Support System with smart grid infrastructures and ICT solutions towards energy cost reduction. 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications - IISA 2016, July 13-15 2016, Porto Carras Grand Resort, Chalkidiki, Greece

Doukas, H., Marinakis, V., Spiliotis, E. & Psarras, J. (2016). "OPTIMUS Decision Support Tools: Transforming Multidisciplinary Data to Energy Management Action Plans". 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications - IISA 2016, July 13-15 2016, Porto Carras Grand Resort, Chalkidiki, Greece

Spiliotis, E. & Assimakopoulos V. (2016). "Transforming the theta model into a flexible decomposition method by considering nonlinear trends". 36th International Symposium on Forecasting - ISF 2016, June 19–22 2016, Santander, Spain

Skepetari, I., Spiliotis, E., Raptis, A. & Assimakopoulos V. (2016). "OMEN: Promoting forecasting support systems". 36th International Symposium on Forecasting - ISF 2016, June 19 – 22 2016, Santander, Spain

Spiliotis, E., Marinakis, V., Tsapelas, G., Skondrogianni, C. & Doukas, H. (2016). "Reducing Energy and CO2 Emissions at the City Premises: A Decision Support System for Local Authorities". 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research - HELORS 2016, June 9-11 2016, Aigaleo, Athens

Spilioti, D., Konstantinidou, C., Legaki N.Z. & Assimakopoulos V. (2015). "Quantitative Analysis and Forecasting in Internet Banking Channels and Evaluation Methodology for Implemented Strategies Quantitative Analysis and Forecasting in Internet Banking Channels and Evaluation Methodology for Implemented Strategies ", 27th European Conference on Operational Research, 12–15 July 2015, University of Strathclyde, Glascow, UK

Σίμος, Ν., Σπηλιώτης, Ε. & Ασημακόπουλος, Β. (2015). "Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για τη Μείωση των Ουρών Αναμονής στα Υποκαταστήματα Τραπέζης". 4ο Φοιτητικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών - "Επιχειρησιακή Έρευνα - Ευκαιρίες και Προκλήσεις Μέσα στην Κρίση", 17-18 Δεκ. 2015

Φακίνος, Γ., Σπηλιώτης, Ε. & Ασημακόπουλος, Β. (2015). "Πρόβλεψη ηλεκτρικής κατανάλωσης σε σύμπλεγμα εμπορικών κτιρίων με χρήση μεθόδων χρονικής συνάθροισης". 4ο Φοιτητικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών - "Επιχειρησιακή Έρευνα - Ευκαιρίες και Προκλήσεις Μέσα στην Κρίση", 17-18 Δεκ. 2015

Fontara, S., Raptis, A., Legaki, N.Z., Ntavelis, V., Kontoe, N., Koutoulidis, V., Panourgia, E., Gouliamos, A., Moulopoulos, L.A., & Asimakopoulos, V. (2015). "RIFIS Radiology information & forecasting integrated system", Management in Radiology (MIR) Annual Meeting- European Society of Radiology, Barcelona, Spain, 8-9/10/2015

Spiliotis, E., Anastasopoulos, G. Dede, P., Marinakis, V. & Doukas, H. (2015): "A Framework for Integrating User Experience in Action Plan Evaluation through Social Media", 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, July 6-8 2015, Ionian University, Corfu, Greece

Legaki, N.Z., Nikolopoulos, K. & Assimakopoulos, V. (2015): "Forecasting eSchool", 35th International Symposium on Forecasting - ISF 2015, June 21–24 2015, Riverside, California, USA

Spiliotis, E., Raptis, A., Skepetari, E. & Assimakopoulos, V. (2015): "Exploiting business intelligence of water companies. ForWarD: an online water demand forecasting tool.", 35th International Symposium on Forecasting - ISF 2015, June 21–24 2015, Riverside, California, USA

Raptis, A., Legaki, N.Z., Ntavelis, V., Kontoe, N., Semenoglou, A. & Assimakopoulos, V. (2015) : "RIFIS – Radiology Information & Forecasting Integrated System" , 35th International Symposium on Forecasting - ISF 2015, June 21–24 2015, Riverside, California, USA

Αχιλλέας, Ρ., Νταβέλης, Ε., Κοντοέ, Ν., Λεγάκη, Ν.-Ζ., Κουτουλίδης, Β., Πανουργιά, Ε., Γουλιάμος, Α., Μουλοπούλου Λ.-Ε. & Ασημακόπουλος Β. (2014) "RIFIS – Radiology Information & Forecasting Integrated System", 19ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 19-21 Δεκ. 2014, Αθήνα, Ελλάδα

Konstantinidou, C. & Assimakopoulos V. (2014). “Forecasting the solvency of banking institutions”, 34th International Symposium on Forecasting - ISF 2014, June 29–July 2 2014, Rotterdam, The Netherlands

Androulaki, S., Spiliotis, E., Doukas, H., Papastamatiou, I. & Psarras, J. (2014). "Proposing a Smart City Energy Assessment Framework, Linking Local Vision with Data Sets", The Fifth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications - IISA 2014, July 07–09 2014, Chania Crete, Greece

Spiliotis, E., Petropoulos, F., Kourentzes N. & Assimakopoulos, V. (2014). “Examining the effect of temporal aggregation on forecasting accuracy for hierarchical energy consumption time series”, 34th International Symposium on Forecasting - ISF 2014, June 29–July 2 2014, Rotterdam, The Netherlands 

Legaki, N.Z., Raptis, A., Nikolopoulos, K. & Assimakopoulos, V. (2014), “Prototyping Forecasting e-Learning Platform”, 34th International Symposium on Forecasting - ISF 2014, June 29–July 2 2014, Rotterdam, The Netherlands 

Desipri, K., Legaki, N.Z. & Assimakopoulos, V. (2014). “Determinants of domestic electricity consumption and energy behavior: a Greek case study.”, The Fifth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications - IISA 2014, July 07–09 2014, Chania Crete, Greece

Paterakis, S., Spiliotis, E. & Assimakopoulos V. (2014). "Forecasting Electrical Demand in Commercial Buildings through Energy Performance Indicators using Time Series Methods", 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies EURO-IFORS, July 13-18 2014, Barcelona, Spain

Κερασιώτης, Π., Ράπτης, Α., Λεγάκη, Ν.-Ζ. & Ασημακόπουλος Β., (2014). "Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Παραγωγή και Αξιολόγηση Προβλέψεων." , Πρακτικά: 11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 13 Μαΐου 2014, Αθήνα, Ελλάδα.

Spiliotis, E., Raptis, A., Legaki, N. Z. & Assimakopoulos V. (2013). "A method for predicting electrical consumption in energy-intensive buildings through energy performance indicators" , 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational Research, September  26-28 2013, Athens, Greece. 

Legaki,N.Z., Androulaki, S., Ntavelis, V., Mavroeidis, M. & Assimakopoulos, V. (2013). "Methodology of Forecasting Natural Gas Demand in Greece" , 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational Research, 26-28 September 2013, Athens, Greece. 

Konstantinidou, C., Gkologiannis, P., Georgiadis, G. & Assimakopoulos, V. (2013). “Comparison of different forecasting models in order to investigate the solvency of 10 European banks”, OR 55 Annual Conference, September 3-5 2013, Exeter, UK. Photo

Konstantinidou, C., Gkologiannis, P. & Assimakopoulos, V. (2013). “Failure in the Banking Sector: A review of forecasting techniques”, 26th European Conference on Operational Research EURO-INFORMS MMXIII, July 1-4 2013, Rome, Italy. Photos

Skiada, F., Raptis, A., Petropoulos, F. & Assimakopoulos, V. (2013) “A forecasting support system for mobile devices”, 26th European Conference on Operational Research EURO-INFORMS MMXIII, July 1-4 2013, Rome, Italy. Photos

Gkologiannis, P., Konstantinidou, C., & Assimakopoulos, V. (2013) “Forecasting the solvency of 6 European Banks with the use of ANN and other time series techniques”, 26th European Conference on Operational Research EURO (INFORMS) MMXIII, July 1-4 2013, Rome, Italy. Photos

Gkolemis, N., Legaki, N.Z., Assimakopoulos V. & Spiliotis, E. (2013) “Modeling electrical energy operations of buildings to forecast and achieve energy efficiency”, 26th European Conference on Operational Research EURO-INFORMS MMXIII, July 1-4 2013, Rome, Italy. 

Spiliotis, E., Raptis, A., Legaki, N.Z. & Assimakopoulos, V. (2013) “Forecasting energy consumption of buildings using performance indicators”, 26th European Conference on Operational Research EURO (INFORMS) MMXIII, July 1-4 2013, Rome, Italy. Photos 

Σκιαδά, Φ., Ράπτης, Α., Πετρόπουλος, Φ. & Ασημακόπουλος, Β. (2013) “ForeDroid: Ανάπτυξη Εφαρμογής Προβλέψεων Χρονοσειρών για Φορητές Συσκευές", Πρακτικά: Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ 6), 26-28 Απριλίου 2013, Αθήνα, Ελλάδα. Photos

Μαυροειδής, Ν. & Ασημακόπουλος, Β. (2012) "Πρόβλεψη ζήτησης φυσικού αερίου: Ανάλυση και μοντελοποίηση", 23o Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, 12-14 Σεπτεμβρίου 2012, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.

Κολέρη, Ν. & Ασημακόπουλος, Β. (2012) "Πρόβλεψη παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης", 23o Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, 12-14 Σεπτεμβρίου 2012, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.

Μουνταλάς Ε., Σπιθουράκης Γ., Ασημακόπουλος Β. (2012) "Πειραματική εφαρμογή, αξιολόγηση και σύγκριση μεθόδων πρόβλεψης της οριακής τιμής συστήματος της ηλεκτρικής ενέργειας: Μελέτη στην ελληνική αγορά ενέργειας", 23o Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, 12-14 Σεπτεμβρίου 2012, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.

Koleri, N., Askounis, D., Karakosta, C. (2012) “Long-term forecasting of sustainable energy's share in total energy consuption using time-series models:the case of European Union”, The Operational Research Society Conference 2012 – OR54, September 4-6 2012, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK. Photo

Petropoulos, F., Nikolopoulos, K., Litsa, A., Polychronakis, Y., Assimakopoulos, V. (2012) “How difficult is it to forecast worlds’ most successful products? the case of Apple iPhone”, The Operational Research Society Conference 2012 – OR54, September 4-6 2012, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK. Photo

Theodorou, N., Spithourakis, G., Assimakopoulos, V. (2012) “Investment portfolio management with trend forecasting methods”, The Operational Research Society Conference 2012 – OR54, September 4-6 2012, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK. Photos 

Mavroeidis, N., Androulaki, S., Assimakopoulos, V., Psarras, J. (2012) “Natural Gas Demand Forecasting: Analysis and Modeling”, The Operational Research Society Conference 2012 – OR54, September 4-6 2012, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK. Photos 

Theodorou, E.E., Doukas, H., Psarras, J. (2012) “Forecasting short term electricity load demand: a case study”, The Operational Research Society Conference 2012 – OR54, September 4-6 2012, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK. Photos 

Litsa, A., Nikolopoulos, K., Petropoulos, F., Asimakopoulos, V. (2012), “Forecasting the success of Policy Implementation Strategies with Structured Analogies, Delphi and Interaction Groups”, The Operational Research Society Conference 2012 – OR54, September 4-6 2012, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK.

Constantinidou C., Gravanis M. and Assimakopoulos V. (2012) "Forecasting Solvency of Greek Banks: A Neural Network Approach", The Operational Research Society Conference 2012 – OR54, September 4-6 2012, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK. Photo

Legaki N.Z., Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2012) "An alternative implementation of Croston’s methodology through a wide range of time series methods", 17th International Symposium on Inventories (ISIR 2012), August 20-24 2012, Budapest, Hungary.

Constantinidou C., Nikolopoulos K., Bougioukos N., Tsiafa E., Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2012) "A neural network approach for the Theta model", ICIE 2012 International Conference on Information Engineering, June 27-28 2012, Singapore.

Kastanoulia M., Assimakopoulos V. and Nikolopoulos K. (2012) "Reviewing Business Process Modelling and Reenginnering Methodologies and Forecasting the Effectiveness of BPR in Public Sector", 32th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2012, June 24-27 2012, Boston, USA.

Litsa, A., Nikolopoulos, K., Petropoulos, F., Asimakopoulos, V. (2012), “Forecasting the success of Policy Implementation Strategies with Structured Analogies, Delphi and Interaction Groups”, 32th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2012, June 24-27 2012, Boston, USA.

Nikitas M. and Assimakopoulos V. (2012) "Filtering Processed Content in Sentiment Analysis to Support the Improvement of Forecasting Accuracy through Judgmental Factors", 32th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2012, June 24-27 2012, Boston, USA.

Constantinidou C., Gravanis M., Assimakopoulos V. and Petropoulos F. (2012) "Implementation of an ANN Model for Forecasting the solvency of 5 major Greek Banks", 32th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2012, June 24-27 2012, Boston, USA.

Nikolopoulos K., Assimakopoulos V., Bougioukos N., A. Litsa, and Petropoulos F., (2011) “The Theta model: An essential forecasting tool for Supply Chain planning”, ICAR 2011 International Conference on Automation and Robotics, December 1-2 2011, Dubai, UAE.

Petropoulos F., Makridakis S. and Assimakopoulos V. (2011) "Analyzing Factors Affecting Forecasting Accuracy", The Operational Research Society Conference 2011 – OR53, September 6-8 2011, East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK. Photo

Nikolopoulos K., Makridakis S., Assimakopoulos V. and Syntetos A. (2011) "The M4 Competition", The Operational Research Society Conference 2011 – OR53, September 6-8 2011, East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK.

Constantinidou C., Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2011) "Neural Nets For Forecasting The Banking Sector", The Operational Research Society Conference 2011 – OR53, September 6-8 2011, East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK. Photo

Nikitas M. and Assimakopoulos V. (2011) "Forecasting Sentiment Of Future Content", The Operational Research Society Conference 2011 – OR53, September 6-8 2011, East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK. Photo

Litsa A., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2011) "Information System For Digital Planning Policies", The Operational Research Society Conference 2011 – OR53, September 6-8 2011, East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK.

Kastanoulia M. and Assimakopoulos V. (2011) "A Review Of Business Process Modeling", The Operational Research Society Conference 2011 – OR53, September 6-8 2011, East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK. Photo

Petropoulos F., Makridakis S. and Assimakopoulos V. (2011) "Factors Affecting Forecasting Accuracy", 31th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2011, June 26-29 2011, Prague, Check Republic.

Nikolopoulos K., Makridakis S., Assimakopoulos V. and Syntetos A. (2011) "The M4 Competition: Facts, Innovations and the way Forward", 31th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2011, June 26-29 2011, Prague, Check Republic.

Constantinidou C., Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2011) "Forecasting Banking Failure with ANN", 31th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2011, June 26-29 2011, Prague, Check Republic.

Litsa A., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2011) "A web-based Information System for supporting local government in policy implementation", 31th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2011, June 26-29 2011, Prague, Check Republic.

Kastanoulia M., Assimakopoulos V. and Nikolopoulos K. (2011) "Business process reengineering in public sector: forecasting its effectiveness through simulation", 31th Annual International Symposium on Forecasting - ISF 2011, June 26-29 2011, Prague, Check Republic.

Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2010) "A Forecasting Support System for Intermittent Demand", The Operational Research Society Conference 2010 – OR52, September 7-9 2010, Royal Holloway University, London, UK. Photo

Konstantinidou C., Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2010) "Forecasting for banking sector", The Operational Research Society Conference 2010 – OR52, September 7-9 2010, Royal Holloway University, London, UK. Photo

Nikitas M. and Assimakopoulos V. (2010) "Support forecasting by quantifying non-expert judgment through text mining on financial news", The Operational Research Society Conference 2010 – OR52, September 7-9 2010, Royal Holloway University, London, UK. Photo

Kastanoulia M. and Assimakopoulos V. (2010) "Forecasting the effectiveness of BPR in Local Government", The Operational Research Society Conference 2010 – OR52, September 7-9 2010, Royal Holloway University, London, UK. Photo

Litsa A. and Assimakopoulos V. (2010) "Forecasting the success of a new eco-friendly Policy", The Operational Research Society Conference 2010 – OR52, September 7-9 2010, Royal Holloway University, London, UK. Photo

Nikitas M., Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2010) "Analyzing student predictions on forecasting exam results", 30th Annual International Symposium on Forecasting ISF 2010, June 20-23 2010, San Diego, California, USA.

Petropoulos F., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2010) "A Forecasting Support System for Intermittent Demand", 30th Annual International Symposium on Forecasting ISF 2010, June 20-23 2010, San Diego, California, USA.

Litsa A., Assimakopoulos V. and Nikolopoulos K. (2010) "Forecasting the success of digital planning policies through interaction groups and interviews with experts", 30th Annual International Symposium on Forecasting ISF 2010, June 20-23 2010, San Diego, California, USA.

Nikolopoulos K., Syntetos A.A., Boylan J.E., Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2009) "ADIDA: An Aggregate - Disaggregate Intermittent Demand Approach to Forecasting", The Operational Research Society Conference 2009 – OR51, September 8-10 2009, Warwick, UK.

Xidonas P., Petropoulos F., Mavrotas G., Ntanos C., Nikolopoulos K., Askounis D., Psarras J. and Assimakopoulos V. (2009) "An integrated quantitative framework for active equity portfolio engineering", 23rd European Conference on Operational Research EURO XXIII, July 5-8 2009, Bonn, Germany.

Nikolopoulos K., Syntetos A.A., Boylan J.E., Petropoulos F. and Assimakopoulos V. (2009) "ADIDA: An Aggregate - Disaggregate Intermittent Demand Approach to Forecasting", 29th Annual International Symposium on Forecasting ISF 2009, June 21-24 2009, Hong Kong. Photo

Litsa A., Petra E., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2009) "Judgmental Forecasting of the Impact of Digital Planning Policies", 29th Annual International Symposium on Forecasting ISF 2009, June 21-24 2009, Hong Kong. Photo

Nikolopoulos K., Syntetos A.A., Boylan J.E., Petropoulos F., Assimakopoulos V. (2008) "ADIDA: An aggregate/disaggregate approach for intermittent demand forecasting", 15th International Symposium on Inventories (ISIR 2008), August 22-26 2008, Budapest, Hungary.

Makridakis S., Assimakopoulos V., Bougioukos N., Nikolopoulos K., Petropoulos F., Pagourtzi E. (2008) “Pythia: an intelligent forecasting support system", 28th International Symposium on Forecasting ISF 2008, June 22-25 2008, Nice, France.

Litsa A. Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2008) “Forecasting the Impact of New Environmental Policies with a hybrid model combining Structured Analogies and Econometric forecasts”, 28th International Symposium on Forecasting ISF 2008, June 22-25 2008, Nice, France.

Petropoulos F., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2008) “Theta-Croston and Croston-Theta: investigating new ideas for Intermittent Demand forecasting”, 28th International Symposium on Forecasting ISF 2008, June 22-25 2008, Nice, France.

Bougioukos N., Tsiafa E., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2008) “ThetaAI: blending the theta model with Artificial Intelligence heuristics”, 28th International Symposium on Forecasting ISF 2008, June 22-25 2008, Nice, France.

Pagourtzi E., Assimakopoulos V., Litsa A. and Petropoulos F. (2008) "The advanced Forecasting Information System PYTHIA: an application in time series of mortgage loans in U.K.", Pacific Rim Real Estate Society Conference 2008, Proceedings, January 20-23 2008, Kuala Lumpur, Malaysia.

Assimakopoulos V., Makridakis S., Pagourtzi E., Petropoulos F., Bougioukos N., Nikolopoulos K. (2008) “PYTHIA - Complete System of Business Forecasting", SFHMMY Annual Conference, April 2008, Athens , Greece. Photos 

Petropoulos F., Nikolopoulos K., Bougioukos N., Pagourtzi E. and Assimakopoulos, V. (2007) “On the Quest of a Batch-time-series Forecasting Benchmark", INFORMS Annual Conference, November 4-7 2007, Seattle, USA. Photo

Nikolopoulos K., Bougioukos N, Giannelos K. and Assimakopoulos A. "Estimating the impact of shocks with Artificial Neural Networks", ICANN 2007 International Conference on Artificial Neural Networks, September 9-13 2007, Porto, Portugal.

Petropoulos F., Nikolopoulos K., Assimakopoulos V., Pagourtzi E. and Bougioukos N. (2007) “Optimizing the Theta model for the T-Competition data”, 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, July 8-11 2007, Prague, Czech Republic.

Bougioukos N., Nikolopoulos K., Assimakopoulos V. (2007) “Combining the Theta Model with Artificial Inteligence”, 27th International Symposium on Forecasting ISF 2007, June 23-27 2007, New York, USA.

Nikolopoulos K., Bougioukos N., Yaffee R. A., Assimakopoulos, V. (2007) “Applying the Theta model to Epidemiological data: CDC Long-Term Study of Hantavirus Reservoir Populations in US”, 27th International Symposium on Forecasting ISF 2007, June 23-27 2007, New York, USA.

Pagourtzi E., Makridakis S., Assimakopoulos V. And Litsa A. (2007) "The advanced Forecasting Information System PYTHIA: an application in Real Estate time series", ERES 2007 - 14th Annual European Real Estate Society Conference, Proceedings, June 27-30 2007, City University, London, UK.

Pagourtzi E., Assimakopoulos V. and Litsa A. (2006) "Theta Model forecasts Real Estate values", ERES 2006 - 13th Annual European Real Estate Society Conference, Proceedings, June 7-10 2006, Bauhaus Universitat, Weimar, Germany.

Nikolopoulos K., Skylaki S., Skarogiannis E., Metaxiotis K. and Assimakopoulos V. (2005) "Forecasting repairable system failure data using time series models", 8th International Conference of the Decision Sciences Institute, Proceedings, pp.154-158, July 2-5 2005, Barcelona, Spain.

Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2005) "Theta model: decomposition approach or just SES with drift?", 25th International Symposium on Forecasting ISF 2005, June 12-15 2005, San Antonio, USA.

Skarogiannis E., Skylaki S., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2005) "Extrapolating trends by hand", 25th International Symposium on Forecasting ISF 2005, June 12-15 2005, San Antonio, USA.

Pagourtzi E., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2005) "A comparative study of Multiple Linear Regression versus Artificial Neural Networks for real estate valuation", ERES 2005 - 12th European Real Estate Society Conference, Proceedings, June 15-18 2005, Dublin, Ireland.

Petropoulos C. Nikolopoulos K., Patelis A., Assimakopoulos V. and Askounis D. (2005) "Tourism Technical Analysis System (TTAS): A case study on forecasting German outbound tourists", Theoretical Advances in Tourism Economics TATE2005, March 17-19 2005, Evora, Portugal.

Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2004) "Generalizing the Theta Model", International Symposium on Forecasting ISF 2004, July 4-7 2004, Sydney, Australia.

Pagourtzi E., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2004) "Architecture for a real estate analysis information system using GIS techniques integrated with Fuzzy theory", ERES 2004 - 11th European Real Estate Society Conference, Proceedings, June 2-5 2004, Milan, Italy.

Tavanidou E., Nikolopoulos K., Metaxiotis K. and Assimakopoulos V. (2003) “FCP: Forecasting Community Portal”, 3rd WSEAS International Conference On Applied Informatics and Communications (AIC'03), November 15-17 2003, Rhodes Island, Greece.

Pagourtzi E., Nikolopoulos K. and Assimakopoulos V. (2003) "GFIS (Geographic Forecasting Information System): A case study in water resources management", 8th Conference on Environmental Science and Technology, September 8-10 2003, Lemnos, Greece.

Assimakopoulos V., Petropoulos C. and Nikolopoulos K. (2001) "Forecasting International Tourist Flows into Hungary", Millennium Conference, September 13-15 2001, Miskolc-Lilafured, Hungary.

Assimakopoulos V. and Nikolopoulos K. (2001) "Theta Intelligent Forecasting Information System", International Symposium on Forecasting ISF 2001, June 17-20 2001, Callaway Gardens, Atlanta Georgia, U.S.A.

Assimakopoulos V. (2000) "Extrapolation Principles", Member of the Panel, International Symposium on Forecasting ISF 2000, June 2000, Lisbon, Portugal.

Assimakopoulos V. (1999) "M3-Competition, Final Results", Member of the panel, International Symposium on Forecasting ISF 1999, June 1999, Washington, D.C., USA.

Assimakopoulos V. and Nikolopoulos K. (1999) "The Theta Model", Decision Sciences Institute, 5th International Conference, July 1999, Athens, Greece.

Assimakopoulos V. and Mourgos P. (1997) "FORETELER : A System for Forecasting television Ratings", International Symposium on Forecasting ISF 1997, June 1997, Barbados.

Assimakopoulos V. and Mourgos P. (1996) “Development of non-linear smoothing techniques”, International Symposium on Forecasting ISF 1996, June 1996, Instanbul, Turkey.

Assimakopoulos V. and Linardorpoulos J. (1996) “Forecasting Tourism Demand: A model for competing destinations”, International Symposium on Forecasting ISF 1996, June 1996, Instanbul, Turkey.

Assimakopoulos V. and Mourgos P. (1995) “A Hybrid Forecasting Approach”, International Symposium on Forecasting ISF 1995, June 1995, Toronto, Canada.

Assimakopoulos V. and Linardopoulos J. (1994) “Qualitative Features and Method Selection”, International Symposium on Forecasting ISF 1994, June 1994, Stockholm, Sweeden.

Assimakopoulos V., Linardopoulos J, and Mentzas G. (1994) “IFIS : An Intelligent Forecasting Information System”, International Symposium on Forecasting ISF 1994, June 1994, Stockholm, Sweeden.

Assimakopoulos V. (1994) “Development of Nonlinear Smoothing Algorithms and Application on Yearly Time-series”, TIMS - ORSA, April 1994, Boston, USA.

Christodoulou N., Stefanitsis E. and Assimakopoulos V. (1994) “Constraint Logic Programming Approach to the Vehicle - Fleet Shceduling Problem”, Practical Application of Prolog, International Conference, April 1994, London, UK.

Assimakopoulos V. (1993) “ A technique for isolating changes in long term trends”, International Symposium on Forecasting ISF 1993, June 1993, Pittsburg, Pennsylvania, USA.

Assimakopoulos V. and Konida A. (1993) “Potential ways of introducing AI techniques into forecasting systems”, International Symposium on Forecasting ISF 1993, June 1993, Pittsburg, Pennsylvania, USA.

Mitropoulos S., Assimakopoulos V., Samouilidis J.-E. (1993) “GLAS: A PC Based software tool for Load Analysis”, Athens Power Tech, IEEE/PES Conference 1993.

Assimakopoulos V. (1992) "A Knowledge-Based Approach to Budgeting", Workshop on Economis Policy Co-ordination, January 14-16 1992, Bank of Finland , Helsinki.

Vlontakis G. and Assimakopoulos V. (1991) "A Knowledge Bases Approach to Financial Planning", International Symposium of Economic Modelling, July 9-11 1991, University of London, UK.

Assimakopoulos V. (1991) "An Object Oriented Approach to Rule-Based Forecasting", International Symposium of Forecasting ISF 1991, June 9-12 1991, New York, USA.

Assimakopoulos V. and Christodoulou N. (1991) "A Computerised Environment for Macroscopic Analysis and Evaluation of the Road Safety Process", Proceedings of the Drive Conference, February 4-6 1991, Brussels, Belgium.

Assimakopoulos V. and Domenikos H. G. (1990) "Consumption Preferences Structure of Greek Households", International Symposium of Economic Modelling, July 23-25 1990, University of Urbino, Italy.

Mentzas G., Assimakopoulos V., Goumas Th., Capros P., Samouilidis J.-E. (1987) "An integrated Framework for Energy-Economy Planning The Modelling System", Proceedings of the MELECON '87, 34th Congress on Electronics Joint Conference, March 24-26 1987, Rome, Italy.

Vlondakis G., Assimakopoulos V., Capros P. and Samouilidis J.-E. (1986) "Analysis of the Residential Energy Behaviour with Multivariate Statistical Techniques", EURO VIII Congress, September 16-19 1986, Lisboa, Portugal.

Assimakopoulos V., Capros P., Samouilidis J.-E. (1986) "A New Modelling Approach for Forecasting the Residential Energy Demand", EURO VIII Congress, September 16-19 1986, Lisboa, Portugal.

Mentzas G., Assimakopoulos V., Goumas Th., Capros P. and Samouilidis J.-E. (1986) " An Integrated Framework for Regional Energy-Economy Planning", Proceeding of the 25th IEEE Conference on Decision and Control, December 10-12 1986, Athens, Greece.

Assimakopoulos V., Samouilidis J.-E. (1984) "An Evaluation of Energy Demand in Industry and Transport in Greece", Proceeding of the AMSE' 84, Modelling and Simulation.