Αρχεία Επιχειρηματικών Προβλέψεων

Files:
ΕΠΜΤ Διάλεξη 1 [Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς]
Date 2019-12-05 Filesize 1.16 MB Download 577

ΕΠΜΤ Διάλεξη 1 [Εισαγωγικά Στοιχεία_Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Χρονοσειρών]
Date 2019-12-05 Filesize 908.09 KB Download 592

ΕΠΜΤ Διάλεξη 1 [Περιγραφή]
Date 2019-12-05 Filesize 467 KB Download 527

ΕΠΜΤ Διάλεξη 2 [Αποσύνθεση Χρονοσειράς]
Date 2019-12-05 Filesize 1.46 MB Download 517

ΕΠΜΤ Διάλεξη 3 [Παράδειγμα Αποσύνθεσης]
Date 2019-12-05 Filesize 1.78 MB Download 489

ΕΠΜΤ Διάλεξη 4 [Special Events & Actions]
Date 2019-12-05 Filesize 1.09 MB Download 450

ΕΠΜΤ Διάλεξη 5 [Εισαγωγή στις μεθόδους πρόβλεψης]
Date 2019-12-05 Filesize 1.79 MB Download 477

ΕΠΜΤ Διάλεξη 6 [Μέθοδοι Εκθετικής Εξομάλυνσης]
Date 2019-12-05 Filesize 2.91 MB Download 494

ΕΠΜΤ Διάλεξη 7 [Διακοπτόμενη Ζήτηση]
Date 2019-12-05 Filesize 1.31 MB Download 397

ΕΠΜΤ Διάλεξη 8 [Απλή & Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση]
Date 2019-12-05 Filesize 1.86 MB Download 407

ΕΠΜΤ Διάλεξη 9 [Μέθοδος Theta]
Date 2019-12-05 Filesize 540.59 KB Download 400

ΕΠΜΤ Διάλεξη 10 [Κριτική και Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη]
Date 2019-12-16 Filesize 1.07 MB Download 401

WoRkshop_IntRoduction_to_Rz
Date 2018-12-14 Filesize 650.66 KB Download 461

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_11[Παρακολούθηση]
Date 2018-12-17 Filesize 406.05 KB Download 367

ΕΠΜΤ2018_2019_Διάλεξη_11[Επιλογή Μεθόδου - Συνδυασμός Μεθόδων]
Date 2018-12-17 Filesize 853.46 KB Download 375

ΕΠΜΤ Οδηγίες Εξαμηνιαίας Εργασίας
Date 2019-12-18 Filesize 874.85 KB Download 265