Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών

Η Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής διαθέτει πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ και μεταπτυχιακούς φοιτητές των προγραμματών που αυτή συμμετέχει.

Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν ευρύ επιστημονικό φάσμα των σύγχρονων μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης, συστημάτων απόφασης, μηχανικής μάθησης, και άλλων θεμάτων σχετικών με την ύλη των διδασκόμενων από τη Μονάδα μαθημάτων.

Files:
Προτεινόμενα Θέματα 05-2024
Date 2024-05-08 Filesize 132.76 KB Download 84