Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών

Η Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής διαθέτει πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ και μεταπτυχιακούς φοιτητές των προγραμματών που αυτή συμμετέχει.

Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν ευρύ επιστημονικό φάσμα των σύγχρονων μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης, συστημάτων απόφασης, μηχανικής μάθησης, και άλλων θεμάτων σχετικών με την ύλη των διδασκόμενων από τη Μονάδα μαθημάτων.

Files:
Προτεινόμενα Θέματα 10-2023
Date 2023-10-10 Filesize 430.1 KB Download 207