Η μονάδα

Σύντομο ιστορικο της Μονάδας

Η Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής ανήκει στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης και αποτελεi ενεργό κομμάτι της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, παρέχοντας στους αυριανούς μηχανικούς γνώσεις και δυνατότητες εξάσκησης σε ένα πεδίο ραγδαiων τεχνολογικών εξελίξεων.

Η Μονάδα στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι συμμετέχουν στη διεξαγωγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος. Στο ερευνητικό έργο του εργαστηρίου συμμετέχουν επίσης εξωτερικοί ερευνητές του ιδιωτικού τομέα και προπτυχιακοί φοιτητές.

Παράλληλα, η Μονάδα παρέχει τα μέσα για υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα στους Υποψήφιους Διδάκτορες και στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, διαμέσου ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων Εθνικού και Ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

Τα τελευταία έτη έχουν εκπονηθεί στις περιοχές που καλύπτει το Εργαστήριο διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες, ενώ αρκετές βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης. Επίσης έχουν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και έγκυρων περιοδικών.

Η Μονάδα πήρε μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό πρόβλεψης Μ3 - Competition που ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο του 1999, παρουσιάζοντας την μέθοδο THETA, μια μέθοδο που αναπτύχθηκε εκείνη τη χρονιά από τα μέλη της Μονάδας. Η μέθοδος THETA κυριάρχησε στο διαγωνισμό, παράγοντας κατά πολύ καλύτερες προβλέψεις από όλες τις άλλες μεθόδους που διαγωνίσθηκαν. Η μέθοδος υπερνίκησε τόσο τα υφιστάμενα πλήρως αυτοματοποιημένα, διεθνώς αναγνωρισμένα πακέτα λογισμικού (Forecast Pro, Autocast, Autobox κ.λ.π.) όσο και μεθόδους βασισμένες στην ανθρώπινη κρίση και εμπειρία που αναπτύχθηκαν από ακαδημαϊκές ομάδες πανεπιστημίων διεθνούς φήμης (INSEAD, Imperial College, Wharton School, University of Pennsylvania).

Το 2018, η Μονάδα οργάνωσε μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τον Μ4 - Competition ο οποίος αφορούσε την πρόβλεψη 100,000 χρονοσειρών διαφόρων τύπων και συχνοτήτων. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν μέθοδοι πρόβλεψης από πολλά πανεπιστήμια (University of Bath, Lancaster University, Harvard, University of Oxford, Georgia Institute of Technology, Monash University) και εταιρείες (Uber, ProLogistica, Forecast Pro, Smart Cube, Oracle, AutoBox) διεθνούς φήμης. Τα αποτελέσματά του ανέδειξαν πρωτοποριακές προσεγγίσεις παραγωγής προβλέψεων, ιδίως μηχανικής μάθησης, υποδεικνύοντας νέα υποσχόμενα πεδία έρευνας και εφαρμογών. Το 2020, η Μονάδα επέκτεινε το ερευνητικό της έργο οργανώνοντας τον Μ5 - Competition, τον πιο πρόσφατο και μεγαλύτερο διαγωνισμό της σειράς Μ. Πρόκειται για τον πρώτο διαγωνισμό προβλέψεων που αναφέρεται σε πραγματικά δεδομένα ζήτησης προϊόντων, προερχόμενα από τη Walmart, και που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πιθανοτικές προβλέψεις. 

Το ερευνητικό πεδίο της Μονάδας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών, σε μια προσπάθεια να συγκεραστούν οι ανάγκες της Ελληνικής Βιομηχανίας και των Οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τις κατευθύνσεις της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα πληροφοριακά συστήματα προβλέψεων, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, η μηχανική μάθηση, η βελτιστοποίηση και η ανάλυση δεδομένων.

Τέλος, για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας έχουν γίνει και γίνονται σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, σε μια προσπάθεια διατήρησης της τεχνοδομικής πρωτοπορίας των μέσων έρευνας και εργαστηριακής εξάσκησης στις καλυπτόμενες περιοχές.